Aurahealing en Chakrahealing

Aurahealing en Chakrahealing herstelt het evenwicht tussen lichaam en geest, het brengt je in balans. Het is een zachte maar zeer effectieve vorm van energetische therapie.

Bij Aurahealing en Chakrahealing wordt gewerkt met lichte aanrakingen van het lichaam en met ‘aanraking’ van de aura, het energieveld dat een mens doordringt en omgeeft. Met name de handen zorgen voor overdracht en harmonisatie van je energie.

Het lichaam raakt ontspannen, de hersengolven worden rustiger, wat je zowel ontspannen als alert maakt. Omdat de energiebalans wordt hersteld, herstelt het lichaam zich sneller van moeheid en ziekten. Blokkades worden opgeheven. Ook de balans tussen beide hersenhelften wordt hersteld. Je kan daardoor rustiger en adequater op het leven reageren. Je krijgt door de ontspanning en balans ook helder wat je met je leven wilt.

Hoe evenwichtiger je energie, hoe evenwichtiger je in het leven komt te staan. Vandaar dat aurahealing en chakrahealing op alle gebieden een positieve invloed heeft.
Je gaat het leven anders benaderen, je kan veranderingen makkelijker aan.

De behandeling

Samen kijken we op welke levensgebieden het niet zo lekker loopt. Tijdens de healing, waarbij je (gekleed) op de behandeltafel ligt, wordt het energetisch evenwicht hersteld, met aanraking van de handen en ‘aanraking’ van je energieveld. Er ontstaat door de behandeling meestal meer rust en ontspanning.

Daarnaast reik ik je oefeningen aan, zodat je er thuis aan kan werken. Eventueel kan ik je met gesprekken ondersteunen. Meestal zijn er meerdere sessies nodig voor een blijvend resultaat. Het effect van een behandeling is op elk terrein waarneembaar, fysiek, emotioneel, mentaal, en spiritueel. Het is zeer effectief bij klachten als gevolg van stress, burn-out. Ook werkt aura- en chakrahealing preventief tegen ziekten en stress.

Ook afstandshealing is mogelijk , als je ver weg woont of niet naar de praktijk kunt komen.

Aura en chakra’s

Bij aura en chakrahealing gaat men er vanuit dat je meer bent dan je fysieke lichaam. Je energie breidt zich ver buiten je fysieke lichaam uit. Dit energieveld noemen ze de aura. In de aura bevinden zich een aantal energiecentra, de chakra’s.

Elk chakra is verbonden met specifieke lichaams- en levensgebieden. Je hartchakra heeft bijvoorbeeld specifiek te maken met je hart, longen, armen en handen en werkt in op het levensgebied liefde en relaties, Als de energie in een of meerdere chakra’s uit evenwicht is, raak je uit balans. Niet alleen innerlijk en fysiek, maar ook de wisselwerking met de omgeving wordt verstoord. Zo zal een niet goed functionerend hartchakra je wat moeite in relaties en zelf liefde geven. Dit werkt door op andere chakra’s en levensgebieden, want alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar.

Wil je weten hoe healing werkt?

Kijk bij Meer weten? voor uitleg over aura’s, chakra’s, energievelden, hersengolven, zelfgenezend vermogen enzovoorts.

THEA SCHRÖDER © 2020 | Website door 11 Internet