Kies hieronder een onderwerp waarover u meer wilt weten:

• Algemene uitleg healing
• Aura, chakra,s en energievelden
• Denken, emoties, spiritualiteit

Algemene uitleg healing

Healing of energetische therapie versterkt en harmoniseert je energie, je levensenergie.
Het herstelt het evenwicht tussen lichaam en geest en aktiveert het zelfgenezend vermogen
van je lichaam. De bekendste vormen zijn waarschijnlijk Reiki en magnetiseren. Maar hoe werkt dit nou? Hieronder volgen de principes van energetische therapie of healing.

Verband aura, hersenen, bewustzijn en energie

Een aura is het energieveld dat de mens doordringt en omringt.
Het heeft een bepaalde frequentie of trilling. De frequentie heeft een verband met
de frequentie van de hersengolven en onze staat van bewustzijn.

Aurafrequenties en hersengolven

Er zijn vier soorten hersengolven, elk met eigen kenmerken.

Bètagolven: Als je hersenen bètagolven produceren ben je actief en op de buitenwereld gericht. Bij stress en spanning produceer je veel bètagolven terwijl er weinig andere hersengolven zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt niet om ze rustig genoeg te laten gaan om je aandacht op één gedachte te richten. Als de bètagolven aanwezig zijn met een goede verhouding tot de andere hersengolven dan geeft het hele waardevolle kwaliteiten. Bètagolven zijn namelijk van groot belang als je een taak uit wilt voeren waarbij je bewuste aandacht nodig is. Bètagolven geven de kwaliteit van logisch denken, het oplossen van concrete problemen, en actief naar buiten gerichte aandacht. Bètagolven helpen ons dus om bewust te functioneren in de wereld. Het is echter ook van belang om ze niet met ons aan de haal te laten gaan zodat we hun slaaf worden. De sterkte van de bètagolven gaat omhoog door angst en gaat omlaag door spieractiviteit.

Bij ontspannen, mediteren of slapen is een vermindering van de bètagolven van belang. Alfagolven nemen toe zodra je met aandacht meer naar binnen keert, bij een ontspannen, onthecht bewustzijn. Alfagolven zijn ook aanwezig bij dagdromen, fantaseren en visualiseren. Als je tijdens een proefwerk of examen in staat zou zijn je lichamelijk en geestelijk zodanig te ontspannen, dat de hersenen minder bètagolven en meer alfagolven zouden produceren, zou je veel betere resultaten behalen.

Thètagolven zijn zeer belangrijk en vormen de sleutel tot tal van ongekende mogelijkheden in de mens, zoals creativiteit, intuïtie, dromen en ‘beeldend denken’. Kleine kinderen produceren veel meer thètagolven dan volwassenen. Misschien hebben kinderen daarom zo’n goede fantasie en hebben ze daarom, dikwijls, een fotografisch geheugen.

Deltagolven: deze golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap, niet als je droomt, maar tijdens de droomloze slaap. Verder worden deltagolven ook verbonden met empathie, intuïtie, zesde zintuig: een soort radar die op onbewust niveau uitzendt en ontvangt.

Aura, chakra,s en energievelden

Inmiddels is via de wetenschap bekend dat alles wat bestaat één groot veld van energie en
bewustzijn is. Alle levende wezens maken deel uit van dit grote veld; we zijn onderling met alles en iedereen verbonden. Hoewel we één zijn, heeft elk levend wezen een heel eigen energie en bewustzijn. Dit maakt wie je bent. Het energieveld dat een levend wezen doordringt en omhult heet aura. De energie van dit aura is meetbaar, al onttrekt het zich vaak aan de dagelijkse waarneming, net als bijvoorbeeld radiogolven. De energie is er, maar we zijn ons daar niet altijd van bewust. Er is een samenhang tussen energieveld en hersengolven. In dit energieveld liggen de chakra’s. De chakra’s wisselen voortdurend energie uit met de omgeving, zowel intern (je eigen lichaam en geest) als extern (de omgeving en andere mensen). Ze zijn verbonden met diverse levensgebieden. Als de chakra’s uit evenwicht zijn, merk je dit in je lichaam en je leven.

Energie-uitwisseling, resonantie

Tussen mensen vindt energie-uitwisseling plaats via de energievelden die alles en iedereen doordringen en omringen. We trillen als een soort stemvorken met elkaar mee. Tijdens een healing wordt van dit resonantieprincipe bewust gebruik gemaakt. De healer brengt zichzelf via afstemming, ademhalingstechnieken, visualisatie, meditatie, enzovoorts in verbinding met hogere, rustiger energie. Die energie wordt overgebracht, waardoor jouw lichaam en geest tot rust en in evenwicht komen. Hogere trillingen transformeren altijd de lagere trainingen. Dat betekent als je met energie werkt (hoge trilling), het lichaam(lagere trilling) mee resoneert, dus tot herstel wordt aangezet.

Lichaamswijsheid, zelfgenezend vermogen.

We luisteren niet altijd goed naar de signalen van ons lichaam, terwijl ons lichaam een ingeboren wijsheid heeft, over een zelfgenezend vermogen beschikt. Omdat we de signalen negeren, raken we uit balans, worden we ziek. Ziekte is in onze maatschappij ook nog eens iets dat ‘ons overkomt’ en een arts moet dat ‘even voor ons verhelpen’, waarna we gewoon weer op de oude manier doorgaan. Met energetische therapie herstel je ten eerste het contact met je lichaam, je leert er beter naar te luisteren. Een healing ‘herinnert’ je lichaam via resonantie aan een gezondere energie, waarmee het herstelproces op gang komt. Het lichaam weet wat het moet doen om te herstellen. Het is wel zaak dat je anders gaat leven om herhaling van klachten te voorkomen.

Denken, emoties, spiritualiteit

Denken en emoties zijn ook vormen van energie. Je weet hoe ‘energiek’ je je kan voelen bij leuke gedachten en hoe moe bij gepieker! Je interne energie heeft net zoveel invloed op je lichaam als externe energie zoals bijvoorbeeld zonlicht en straling. Positief denken vergroot je gevoel van welzijn en versnelt herstel bij ziekte. Negatief denken belemmert herstel, maakt je soms letterlijk ziek. Vanuit het denken ontstaan allerlei emoties, die je als ze negatief zijn nog verder uit je evenwicht brengen.

Onze spiritualiteit heeft een grote invloed op ons denken en voelen. Wat spiritualiteit is?

Spiritualiteit is de verbinding met iets hogers dan je dagelijkse ik, wat zich kan uiten in een gevoel van eenheid, religie, in het nastreven hogere idealen, het zoeken naar de zin van het leven. Als zingeving ontbreekt, heeft dat een negatieve invloed op denken en emoties en uiteindelijk op ons lichaam. Healing brengt balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, omdat het je in contact brengt met positieve energie.

THEA SCHRÖDER © 2020 | Website door 11 Internet